SCADA Systém - Gama Jimramov

srpen 2017

Pro firmu GAMA GROUP a.s. jsme jako součást nového skladového systému navrhli a realizovali validovaný systém monitoringu skladovacích prostor, dle EU GMP 01/1992. Systém je realizován s pomocí PLC Foxtrot a systému SCADA Reliance 4.7.3