Spolupráce s vysokými školami a ústavy AV na výzkumných projektech

Parametrická identifikace systému (se zvláštním důrazem na systémy s latentní dynamikou)

Aplikace metod umělé inteligence v praxi

Pokročilé metody řízení mikroklimatu

Řízení testovacího stendu